Tehničke informacije o konferenciji

Usmeno izlaganje

  • Prostorije u kojima će se održavati skup su opremljene računarom i LCD projektorom, koje možete iskoristiti za prezentovanje. Rad takođe možete da prezentujete i sa sopstvenog računara.
  • Ukoliko ne prezentujete sa svog računara, molimo vas da fajl sa prezentacijom ponesete na USB-u. Preporučljivo je da imate fajl u dva formata (.pptx .ppt) i blagovremno proverite da li je kompatibilan sa našom opremom koja vam je na raspolaganju, za slučaj da računar nije u mogućnosti da učita neki od ova dva formata.
  • Molimo vas da dođete u salu 10 minuta pre početka sesije, kako biste prebacili prezentaciju na računar i proverili da li sve u prezentaciji funkcioniše po planu.
  • Ukupno trajanje izlaganja na skupu ograničeno je na 15 minuta, odnosno predviđeno je 10 minuta za sam oizlaganje i 5 minuta neposredno nakon izlaganja za pitanja i diskusiju.

Poster

  • Ukoliko izlažete rad u vidu poster prezentacije, preporučena veličina postera je A0 (84,1 cm x 118,9 cm), u portret (vertikalnoj) orijentaciji. Panoe i opremu za kačenje postera obezbeđuje skup.
  • Od autora postera se očekuje da budu prisutni u terminu predviđenom za izlaganje postera posetiocima skupa i članovima žirija za dodelu nagrade za najbolji poster.
  • Postere bi trebalo postaviti na početku radnog dana, pre početka sesija, ili ih predate volonterima koji će to uraditi umesto vas. Postere možete da preuzmete na kraju radnog dana.

Konačan program skupa biće dostupan na početnoj stranici sajta.

U programu ćete moći da pronađete tačno vreme i salu u kojoj ćete prezentovati svoj rad.