Tehničke informacije o konferenciji

Informacije o tehničkim aspektima biće postavljene uoči same konferencije.