Tehničke informacije o konferenciji

Uputstva za autore i posetioce skupa

Ovogodišnji EIP-2021 će se održati onlajn, preko platforme Zoom.

 

Pre konferencije:

 • Molimo Vas da se registrujete, tj. da otvorite nalog na Zoom-u, kako bi vaše ime bilo vidljivo učesnicima skupa
 • Preporučujemo da skinete aplikaciju Zoom za svoj računar, jer takav način pristupanja sastancima omogućava nešto bolju konekciju nego kada se pristupa samo preko Zumovog sajta
 • Molimo vas da pri logovanju postavite svoje ime na svoj zoom nalog

Tokom konferencije:

 • Na stranici sa rasporedom sesija na skupu, možete kliknuti na ime aktivne sesije kojoj želite pristupiti i to će vas automatski pridružiti sastanku
  • Dostupni će biti linkovi samo za sesije koje su trenutno u toku, kao i naredne dve
 • Svim učesnicima će biti ugašene kamere i mikrofon pri priključivanju na sekciju. Molimo vas da ne uključujete kameru ili mikrofon sem u slučaju ukoliko postavljate pitanje, kada će vam predsedavajući sesije dati reč ili ukoliko ste izlagač na datoj sekciji
 • Korišćenjem opcije “raise hand” se javljate za reč
 • Predsedavajući će Vam dati reč ukoliko ste iskoristili opciju raise hand
 • Ukoliko ste pitanje postavili preko četa, predsedavajući će pročitati Vaše pitanje izlagaču

 

Usmene sesije

 • Ukupno trajanje izlaganja na skupu ograničeno je na 15 minuta, odnosno predviđeno je 10 minuta za samo izlaganje i 5 minuta neposredno nakon izlaganja za pitanja i diskusiju
 • Svaka sesija će imati predsedavajućeg koji će najavljivati i pratiti izlaganja i moderirati diskusije nakon njih
 • Molimo sve koji slušaju sesiju (osim predsedavajućih i aktuelnog izlagača) da drže mikrofon i kameru isključenu
 • Pitanja se mogu postaviti u četu ili korišćenjem opcije „raise hand“ koja će biti znak predsedavajućem da vam da reč

 

Poster sesije

 • Ukoliko izlažete rad u vidu poster prezentacije, zbog onlajn formata, preporučujemo horizontalnu orijentaciju (landscape), kako bi bilo što vidljivije na ekranu tokom diskusija na Zoom platformi
 • Svi posteri će biti dostupni tokom čitavog trajanja konferencije
 • Od autora postera se očekuje da budu prisutni u terminu predviđenom za izlaganje postera posetiocima skupa i članovima žirija za dodelu nagrade za najbolji poster
  • Svaki autor postera ima obavezu da provede 40 minuta na Zoom sesiji svog postera, kako bi odgovarao na pitanja (tačan raspored kada je koji autor tokom sesije dostupan nalaziće se na stranici poster sesije)
 • Postere bi trebalo poslati organizatorima konferencije do 24. marta 2022. godine, kako bi stranica koja upućuje na poster sekciju mogla da se adekvatno pripremi
  • Poster treba poslati u PDF formatu na adresu eip@f.bg.ac.rs
  • Pored postera treba poslati Zoom link za vaš poster (link pravite na sopstvenom nalogu), a u mejlu molimo da naznačite naslov rada i autore. Ukoliko imate bilo kakva pitanja i nedoumice, javite se organizatorima skupa na adresu eip@f.bg.ac.rs.
  • Svaka poster sesija će imati svoju stranicu na sajtu, na kojoj će se nalaziti link ka posteru, link ka apstraktu za dati poster i Zoom link, na kom se od autora očekuje da bude prisutan tokom svog termina (koji će biti naveden na stranici za poster sekciju)
  • Na Zoom-u, se mogu odvijati sve diskusije vezane za dati poster, koji bi trebalo da bude podeljen preko opcije „share screen“, kako bi diskusija mogla da se odvija i uz poster