Kotizacija

Uplatom kotizacije dobijate konferencijski (kotizacioni) materijal i stičete pravo da svoj rad izložite na skupu EIP2023. Uplata kotizacije obezbeđuje pun pristup konferenciji, uključujući plenarna predavanja, svečano otvaranje, sve usmene i poster-prezentacije, pauze za kafu i osveženje. Cena kotizacije iznosi 4500 din. (40 evra) za sve učesnike, osim za nezaposlene i za studente, za koje kotizacija iznosi 2000 din. (20 evra). U slučaju da imate pravo na nižu cenu kotizacije, potrebno je da uz prijavu priložite i fotografiju ili skeniranu prvu stranu indeksa/potvrde sa biroa/radne knjižice kao dokaz.

Kotizaciju za učešće na skupu Empirijska istraživanja u psihologiji možete da uplatite najkasnije do 24. februara 2023. godine 28. februara 2023. godine. Ukoliko kotizacija ne bude uplaćena do navedenog datuma, rad neće biti uvršten ni u program skupa, niti u knjigu rezimea.

Radovi za koje nijedan od autora ne uplati kotizaciju neće biti uključeni u knjigu rezimea. Kotizacioni materijal dobijaju isključivo oni autori koji su uplatili kotizaciju za učestvovanje u naučnom skupu. Dakle, po jednom radu neophodna je najmanje jedna uplaćena kotizacija, a autor na čije ime je ona uplaćena će dobiti kotizacioni materijal.

Kotizaciju možete uplatiti na sledećem linku https://infozonet.in.rs/EIP2023/registration.php. Za tehničku podršku u vezi sa uplaćivanjem kotizacije, ljubazno osoblje agencije Miross preko čijeg sajta se vrši uplata, stoji vam na raspolganju.