Kotizacija

Uplatom kotizacije dobijate konferencijski (kotizacioni) materijal i stičete pravo da svoj rad izložite na skupu. Uplata kotizacije obezbeđuje pun pristup konferenciji, uključujući plenarna predavanja, svečano otvaranje, svim usmenim i poster-prezentacijama, pauzama za kafu i osveženje. Cena kotizacije iznosi 3000 din. (25 evra) za sve učesnike, osim za nezaposlene i za studente, za koje kotizacija iznosi 1200 din. (10 evra). U slučaju da imate pravo na nižu cenu kotizacije, potrebno je da uz prijavu priložite i fotografiju ili skeniranu prvu stranu indeksa/potvrde sa biroa/radne knjižice kao dokaz.

Rok za uplatu kotizacije možete naći na linku. Ukoliko kotizacija ne bude uplaćena do navedenog datuma, rad neće biti uvršten ni u program skupa, niti u knjigu rezimea.

Radovi za koje nijedan od autora ne uplati kotizaciju neće biti uključeni u knjigu rezimea. Kotizacioni materijal dobijaju isključivo oni autori koji su uplatili kotizaciju za učestvovanje u naučnom skupu. Dakle, po jednom radu nepohodna je najmanje jedna uplaćena kotizacija, a autor na čije ime je ona uplaćena će dobiti kotizacioni materijal.

Kotizaciju možete uplatiti na sledećem linku za dinarsku uplatu https://www.miross.rs/sr/dogadjaji/eip-2020, a za deviznu uplatu, na sledećem linku: https://www.miross.rs/en/events/eip-2020.

Za tehničku podršku u vezi sa uplaćivanjem kotizacije, ljubazno osoblje agencije Miross preko čijeg sajta se vrši uplata, stoji vam na raspolaganju.