EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA U PSIHOLOGIJI 27-29. MART

Poštovane kolege i koleginice,

Usled najnovijih dešavanja u vezi sa virusom COVID-19 i mera
bezbednosti koje su stupile na snagu u cilju sprečavanja širenja
virusa, 26. skup Empirijska istraživanja u psihologiji neće biti održan u planiranom terminu.

O eventualnoj promeni datuma skupa ili načina održavanja skupa, svi učesnici i zainteresovani će biti blagovremeno obavešteni.

Organizacioni odbor