Prijavljivanje za objavljivanje u Zborniku radova

Poštovane kolege i koleginice,

Prijavljivanje za objavljivanje radova u celini u Zborniku radova sa EIP2017 se obavlja odgovaranjem na sledeća pitanja:

link

Budući da je za sada potrebno da znamo samo broj radova i oblasti, bitna su imena samo prvih autora.

 

Uputstvo za pisanje radova u celini se nalazi na ovoj stranici, a knjige rezimea iz ranijih godina možete da pogledate na linku Arhiva.
Napominjemo da se objavljuju radovi na engleskom jeziku. Prijava za objavljivanje radova u celini traje do (uključujući i) ponedeljak 10. april, a rok za slanje gotovih radova je petak, 19. maj. Hvala vam na učešću.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

telefon: +381 11 2639-724, +381 11 2185-301
e-mail: eip@f.bg.ac.rs

Organizacioni odbor EIP2017