27. skup Empirijska istraživanja u psihologiji

ROK ZA PRIJAVU RADOVA JE ZAVRŠEN! APSTRAKTI SU U PRIPREMI I ŠALJU SE NA RECENZIJE.


Drage koleginice i kolege,

Organizacioni odbor skupa Empirijska istraživanja u psihologiji vam Vam srecne praznike i zdravlja, ljubavi i uspeha u jednoj mirnijoj i predvidljivijoj godini.

Drago nam je da najavimo da će 27. EIP da se održi od 14. do 16. maja 2021. godine u onlajn formatu.

Oblasti psihologije koje su pokrivene skupom su psihologija ličnosti, klinička psihologija, kognitivna psihologija, percepcija, psihologija umetnosti, psihologija obrazovanja, psihologija rada, socijalna psihologija, razvojna psihologija. Program skupa obuhvata plenarna predavanja, saopštenja (klasifikovana u odgovarajuće oblasti), i poster sekcije, kao i simpozijume i okrugle stolove. Zvanični jezici konferencije su srpski (odnosno govorno područje srpsko-hrvatskog jezika) i engleski. Ukoliko bude prijavljeno više radova na engleskom jeziku, biće organizovane i sekcije na engleskom.

Jedan autor može prijaviti za skup najviše 3 rada, a na dva od tih radova može biti prvi autor. Pored individualnih prijava, vaša institucija ili grupa istraživača iz institucije može prijaviti i svoju sekciju u okviru skupa. U slučaju grupnih prijava, molimo vas da mailom naglasite da je reč o sekciji i da navedete učesnike i teme saopštenja.

Nadamo se da ćemo se videti na sledećem EIP-u!

Srdačni pozdravi,

Organizacioni odbor skupa Empirijska istraživanja u psihologiji