Završen je 26. skup Empirijska istraživanja u psihologiji

Hvala svim učesnicima i izlagačima koji su učestvovali na skupu, čak i u ovim, za sve nas novim, okolnostima.

Molimo Vas da popunite kratak upitnik sa evaluacijom skupa: https://forms.gle/ptWwoqm8i3zqv6D99

Nadamo se da ćemo se videti sledećeg maja, a do tada, možete se podsetiti radova koje ste slušali kroz našu knjigu apstrakata ili pregledati apstrakte plenarnih predavanja, okruglog stola i simpozijuma koji se svi nalaze na stranici ARHIVA.