Prijava

Dobrodošli na stranicu za prijavu. Ovde možete prijaviti do 3 vaša rada, sa rezimeom dužine od 1500 do 2500 karaktera.

Uputstvo

Da biste uspešno prijavili vaš rad, potrebno je da unesete informacije o prvom autoru i o samom radu. U slučaju da postoji više od jednog autora, potrebno je popuniti sekciju „Ostali Autori“ i to tako što ćete uneti podatke o svakom dodatnom autoru (Ime i Prezime, Afilijaciju i e-mail) u za to predviđena polja – za svakog autora u novom redu, respektivno.

Po uspešnom prijavljivanju, dobićete potvrdni email, sa unetim informacijama, na email adresi prvog autora.

Prvi autor (obavezno)

Ime I prezime (obavezno)

Afilijacija (obavezno)

Email (obavezno)

Ostali autori (opciono)

Ime i prezime (obavezno)

Affilijacija (obavezno)

Email (opciono)

Naslov rada (obavezno)

Rezime (obavezno)

0

Kratak rezime na engleskom (obavezno)

Ključne reči (obavezno)

Projekat u okviru kog je rad nastao (opciono)

Oblast (obavezno)

Tip prezentacije (obavezno)

Koji konferencijski dan vam najviše odgovara za izlaganje? Trudićemo se da uzmemo u obzir preferencije autora. Naravno, ne možemo da obećamo da ćemo u svakom pojedinačnom slučaju moći da izađemo u susret