Nagrada za najbolji poster

Kako je broj prijavljenih radova na skupu Empirijska istraživanja u psihologiji rastao sa svakom godinom, dostignuti su vremenski kapaciteti produženog vikenda u kom se tradicionalno održava. Da bi svi zainteresovani mogli da izlože svoje radove, od 2016. uvedena je poster prezentacija – drugačija forma izlaganja koja omogućava prezentaciju velikog broja radova. Od prve poster sesije na EIP-u, broj poster prezentacija ne opada.

 

Za najbolje poster prezentacije, organizacioni odbor skupa Empirijska istraživanja u psihologiji, dodeljuje Nagradu za najbolji poster. Žiri, koji bira organizacioni odbor skupa, tokom poster sesija obilazi sve izložene postere. Kroz kratke prezentacije i diskusije sa autorima, formiraju ocene o poster prezentacijama. Najbolje ocenjeni posteri, dobijaju nagradu koja se dodeljuje na zatvaranju skupa.