Okrugli sto

PROBLEMI UZORKOVANJA U RAZLIČITIM TIPOVIMA ISTRAŽIVANJA

Jedna od temeljno važnih istraživačkih odluka koja se donosi već u prvim koracima svakog istraživačkog poduhvata jeste odluka o uzorku, o kriterijumu za selekciju jedinica posmatranja i merenja. Ova odluka se ipak ne zasniva isključivo na kriterijumima postavljenim u okviru tradicionalnih statističkih pristupa, već i na praktičnim i teorijskim kriterijumima. Neki od takvih aspekata koji oblikuju odluku o uzorku jesu i priroda i dostupnost fenomena koji se istražuje, a ponekad je to neiskutvo istraživača. Izbor uzorka ima jasne i merljive posledice kako po nalaze istraživanja, tako i na njihove implikacije na modele i praksu koja se na njima zasniva. Izazovi uzorkovanja, sa užim usmerenjem na loše i dobre prakse i koliko različitih uzoraka i uzorkovanja srećemo u različitim tipovima istraživanja, te kako se to odražava na zaključke – jesu tema ovog okruglog stola. Biće reči o uzorkovanju u istraživanjima u kojima se koristi iskustvena građa nastala nezavisno od potreba istraživanja, o specifičnostima uzorkovanja tekstualne građe, odnosno koliko se razlikuje od opšte teorije uzorkovanja, zatim o vrstama primenljijivih uzoraka. Biće diskutovani dobri i loši primeri primene različitih tehnika uzorkovanja i veličina uzorka. Takođe će biti reči o mogućnostima i izazovima koje pred uzorkovanje stavlja proučavanje građe dostupne online. Konačno, biće prikazana razvojna linija od tradicionalnog “tvrdog” uzorkovanja u velikim socijalnim istraživanjima i okvirima koji su nam za to na raspolaganju do “modernih” rešenja, (snowball, bootstraping, neslučajni uozrci) kao odgovor na situacije gde takvi okviri ne postoje.

Pozivamo vas da prisustvujete i učestvujete u okruglom stolu, u nedelju, 25. marta, u 18.30 časova u sali 108.

Učesnici

moderator: dr Ivana Stepanović Ilić, Institut za psihologiju

doc.dr Željka Manić, Odeljenje za sociologiju

doc.dr Aleksandar Zorić, Odeljenje za psihologiju, LIRA

doc.dr Oliver Tošković, Odeljenje za psihologiju, LEP