Organizacioni odbor

Ksenija Mišić

Predrag Nedimović

Dr Ljiljana Lazarević, viši naučni saradnik

Prof.dr Slobodan Marković

Olga Marković Rosić

Dr Ivana Stepanović Ilić, naučni saradnik

Doc.dr Oliver Tošković

Marko Živanović

Dr Kaja Damnjanović, naučni saradnik

Studentska podrška