Organizacioni odbor

Ana Avramović
Ivana Jovanović

Jelica Jovanović

Anđela Milošević

Milana Rajić

Teodora Vuletić

Natalija Ignjatović

Ksenija Mišić

dr Marko Živanović, naučni saradnik

dr Nataša Simić, viši naučni saradnik

Prof. dr Slobodan Marković

Olga Marković Rosić

Prof. dr Dušica Filipović Đurđević

Doc. dr Kaja Damnjanović

Doc. dr Oliver Tošković

Doc. dr Ivana Stepanović Ilić

dr Marina Videnović, naučni saradnik

Studenti volonteri:

Darja Devedžic
Jana Ikodinović
Jelena Jašović
Lenka Protić
Miljana Lakićević
Sanja Stojiljković
Sara Dojčinović
Nikola Đorđević