Organizacioni odbor

Milana Rajic

Ksenija Mišić

Predrag Nedimović

dr Marko Živanović, naučni saradnik

dr Nataša Simić, naučni saradnik

Prof. dr Slobodan Marković

Olga Marković Rosić

Prof. dr Dušica Filipović Đurđević

Doc. dr Ivana Stepanović Ilić

dr Marina Videnović, naučni saradnik

 

Volonteri

Ana Avramović
Jelica Jovanović
Ivana Jovanović
Darja Devedzic
Emilija Radovanović
Jana Dimoski
Miljana Nikolić
Sara Dojčinović
Jana Ikodinović
Mia Medojević
Ana Petić
Ivana Janjić
Božidar Antić
Jelena Jašović