Organizacioni odbor

Milana Rajic

Ksenija Mišić

Predrag Nedimović

dr Marko Živanović, naučni saradnik

dr Nataša Simić, naučni saradnik

Prof. dr Slobodan Marković

Olga Marković Rosić

Prof. dr Dušica Filipović Đurđević

Doc. dr Ivana Stepanović Ilić

dr Marina Videnović, naučni saradnik