Organizacioni odbor

Ksenija Mišić

Dr Ljiljana Lazarević, naučni saradnik

Prof.dr Slobodan Marković

Olga Marković Rosić

Tamara Popović

Dr Ivana Stepanović Ilić, naučni saradnik

Doc.dr Oliver Tošković

Marko Živanović

Dr Kaja Damnjanović, naučni saradnik