Važni datumi

Početak prijave radova: 1. Novembar 2022. godine
Rok za prijavu simpozijuma: 14. Novembar 2022. godine
Rok za prijavu rezimea: (PRODUŽENI ROK) 9. decembar 2022. godine. 2. decembar 2022. godine.
Rok za obaveštenje o prihvatanju: 23. Januar 2023. godine
Rok za slanje finalne verzije rezimea: 30. Januar 2023. godine
Preliminarni program skupa biće dostupan krajem februara 2023. godine