EIP 2022 – Važni datumi

25. decembar, 2021.          Rok za prijave rezimea

 

15. januar, 2022.              Produžen rok za slanje rezimea

 

18. mart, 2022.                Rok za uplatu kotizacije

 

25.-27. mart, 2022           „Stimuluskup“

 

1.-3. april, 2022.               Konferencija EIP-2022

 

5. maj, 2022.                   Rok za prijavu pisanja radova u celini

 

9. septembar, 2022.          Rok za slanje radova u celini