Važni datumi

Početak prijave radova: 10. novembar 2023. Godine

Rok za prijavu simpozijuma: 17. novembar 2023. godine

Rok za prijavu rezimea: 1. decembar 2023. godine 1. decembar 2023. godine

Rok za obaveštenje o prihvatanju: 23. januar 2024. godine

Rok za slanje finalne verzije rezimea: 30. januar 2024. godine

Preliminarni program skupa biće dostupan krajem februara 2024. godine