EIP 2019 – Važni datumi

Konferencija: 29. – 31. marta 2019.

Rok za slanje apstrakata: 16. decembar 2018.