EIP 2021 – Važni datumi

Konferencija: 14 – 16. maj 2021.

Rok za prijavu apstrakata: 1. februar 2021.

Recenzije apstrakata: početak marta

Rok za uplatu kotizacije: 31. mart 2021.

Program skupa: 23. april 2021.

Knjiga rezimea: početak maja

Rok za slanje postera: 7. maj 2021.