EIP 2022 – Važni datumi

25. decembar, 2022.          Rok za prijave rezimea

 

15. januar, 2022.              Produžen rok za slanje rezimea

 

1.-3. april, 2022.               Konferencija EIP-2022