Važni datumi

Početak prijave radova: 1. Novembar 2023. Godine

Rok za prijavu simpozijuma: 17. Novembar 2023. godine

Rok za prijavu rezimea: 1. decembar 2023. godine

Rok za obaveštenje o prihvatanju: 23. Januar 2024. godine

Rok za slanje finalne verzije rezimea: 30. Januar 2024. godine

Preliminarni program skupa biće dostupan krajem februara 2024. godine