STIMULUSKUP

Dragi studenti, psiholozi, profesori,

Udruženje studenata psihologije Filozofskog fakulteta u Beogradu “Stimulus” ove godine organizuje studentski skup „Stimuluskup“, kao prateći sadržaj naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji – EIP2017. Naši ciljevi su da pružimo mogućnost za veću uključenost studenata i studentkinja u naučne skupove. Želimo da proširimo interesovanja studenata na aktuelne i nove teme koje izlaze iz kruga oblasti koje se usko izučavaju tokom studija. “Stimulus” poziva sve zainteresovane studente da učestvuju u studentskom podskupu STIMULUSKUP. Ovogodišnja tema skupa je “Psihologija i tehnologija”.

Na koji način razvoj tehnologije utiče na psihologiju kao nauku, na metode koje ona koristi, na predmet njenog proučavanja i pravac u kome se ona razvija? Kako psihologija danas može da objasni mnogobrojne aspekte radnog, socijalnog ili kulturološkog odnosa čoveka i mašine?

Možemo navesti neke od zanimljivih problema koji izniču iz ove teme. Primeri su upotreba tehnologije u kliničkoj proceni, upotreba veštačke inteligencije u psihološkim tretmanima ljudi, online savetovanje. U oblasti obrazovanja to su upotreba novih tehnologija u obrazovnom kontekstu, kao i informatička pismenost. U psihologiji rada upotreba tehnologije se ogleda u selekciji i regrutaciji ljudi npr. Preko društvenih mrežama (na primer LinkedIn) koje se koriste kao sredstvo za selekciju. Nužnost tehnologije u svakodnevici savremenog čoveka nudi i brojna druga pitanja za psihologe, kao što su internet komunikacija i online upoznavanje. U psihološkim istraživanjima aspekti tehnologije su osnove za razvoj novih tehnika merenja i novih varijabli, kao i usavršavanja postojećih metoda psihologije. Ovo su samo neki od zanimljivih aspekata odnosa psihologije i tehnologije.

Ako imate interesantne empirijske rezultate ili uvide koji se tiču ove teme, pozivamo vas da se pridružite i učestvujete u Stimuluskupu 2017. godine.

Ukoliko za sada nemate rad i niste sigurni šta biste tačno radili, kao i ukoliko želite da se uključite u STIMULUSKUP pozivamo Vas da nam se obratite na stimuluskup2017@gmail.com

Postoji nekoliko načina za učešće u Stimuluskupu:

  • usmenom ili poster prezentacijom sopstvenih autorskih nalaza
  • prikazom značajnog ili trenutno aktuelnog rada u određenoj oblasti
  • prikazom replikacionog rada
  • kratkim predavanjem na određenu temu
  • organizacijom radionice ili
  • na neki drugi način koji nismo obuhvatili ovde, a smatrate da bi bio idealan za prikaz vašeg rada

Rok za prijavu radova je 31. decembar 2016. godine. Više informacija možete pronaći na našoj Fejsbuk stranici.

Radove možete prijaviti popunjavanjem ovog dokumenta.

USP Stimulus