STIMULUSKUP

Dragi studenti, psiholozi, profesori,

Udruženje studenata psihologije Filozofskog fakulteta u Beogradu „Stimulus“ ove godine organizuje četvrti po redu studentski skup „Stimuluskup“, kao prateći sadržaj naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji – EIP2020. Naši ciljevi su da pružimo mogućnost za veću uključenost studenata i studentkinja u naučne skupove. Želimo da proširimo interesovanja studenata na aktuelne i nove teme koje izlaze iz kruga oblasti koje se usko izučavaju tokom studija. „Stimulus“ poziva sve zainteresovane studente da učestvuju u studentskom podskupu STIMULUSKUP.

Sa akcentom na interdisciplinarnu saradnju, ove godine želimo da okupimo što više studenata i mladih istraživača čija su interesovanja ili oblasti istraživanja povezana sa psihologijom. Šta nam etnografske studije mogu reći o psihološkim karakteristikama različitih socijalnih grupa? Kako hormoni utiču na naše raspoloženje? Kako nam novi programski jezici mogu pomoći u analizi podataka psiholoških istraživanja? Kako koristimo jezik za formiranje naše slike o svetu? Dokle se pružaju granice ljudske svesti?

Ovo su samo neka od mnogobrojnih pitanja o kojima bismo voleli da diskutujemo sa vama na ovogodišnjem „Stimuluskupu“. Verujemo da je interdisciplinarnost danas vrlo bitna u naučnoj zajednici. Psihologija se od samog početka razvijala kao nauka uz pomoć saznanja iz filozofije, neurologije, matematike, antropologije, fizike i mnogih drugih, kako društvenih, tako i prirodnih nauka. Ove godine na “Stimuluskupu” želimo da obrišemo (makar privremeno) granice između društvenog i prirodnog, i da u stimulativnoj studentskoj atmosferi predstavimo jedni drugima znanja o mnogobrojnim aspektima čovekove prirode iz različitih naučnih perspektiva, stavljajući fokus na prednosti njihovog udruživanja i saradnje.

Ako imate interesantne empirijske rezultate ili uvide koje biste želeli da podelite sa drugim studentima, pozivamo vas da se pridružite i učestvujete u Stimuluskupu 2020. godine.

Ukoliko za sada nemate rad i niste sigurni šta biste tačno radili, kao i ukoliko želite da se uključite u STIMULUSKUP pozivamo Vas da nam se obratite na uspstimulus@f.bg.ac.rs

Postoji nekoliko načina za učešće u Stimuluskupu 2020:

  • usmenom ili poster prezentacijom sopstvenih autorskih nalaza
  • prikazom značajnog ili trenutno aktuelnog rada u određenoj oblasti
  • prikazom replikacionog rada
  • kratkim predavanjem na određenu temu
  • organizacijom radionice ili
  • na neki drugi način koji nismo obuhvatili ovde, a smatrate da bi bio idealan za prikaz vašeg rada

Rok za prijavu radova je 1. mart  2020. godine. Više informacija možete pronaći na našoj Fejsbuk stranici.

 

PRIJAVA RADOVA

 

USP Stimulus