STIMULUSKUP 2022

Stimuluskup predstavlja prateći skup konferencije „Empirijska istraživanja u psihologiji” sa čijim održavanjem se poklapa već četiri godine. Organizatori Stimuluskupa su članovi Udruženja Studenata Psihologije (USP) ,,Stimulus,” studentske, neprofitne organizacije, koja ima za cilj  promovisanje ličnog i profesionalnog razvoja studenata, uključenosti u nauku i neformalno obrazovanje kroz projekte različitih formata i vršnjačku edukaciju. Tokom konferencije studenti sa raznih fakulteta imaju priliku da prezentuju svoje radove, kao i radove koje smatraju važnim, učestvuju u raznovrsnim radionicama, treninzima i panel diskusijama profesora i naučnika. Kao i prethodnih godina, tema Stimuluskupa je „Čovek u fokusu istraživanja,” pri čemu je ove godine poseban naglasak na multidisciplinarnom pristupu. Cilj ovog projekta je pružanje mogućnosti za veću uključenost studenata u naučne skupove, čime težimo da proširimo interesovanja studenata na aktuelne i nove teme koje izlaze iz kruga onih oblasti koje se usko izučavaju tokom studija, kao i potenciranje saradnje studenata. Stimuluskup 2022. će se održati uživo od 25. do 27. marta, u prostorijama Filozofskog fakulteta u Beogradu.

 

Detaljan program Stimuluskup-a za EIP2022 pogledajte ovde: 26.mart, 27. mart.

Druženje započinjemo „Živom bibliotekom“, 25. marta od 15h do 19h u Dvorištancetu (Cetinjska 15).

 

Za više informacija možete posetiti Instagram i Facebook stranice USP „Stimulus-a“, a i EIP-a.