ISTRAŽIVANJA U DOBA KORONE: TEME I IZAZOVI

Moderatorka
dr Marina Videnović, naučni saradnik

Učesnici
doc. dr Kaja Damnjanović
dr Smiljana Jošić, naučni saradnik
Ana Radanović


Godina koja je iza nas obeležena je turbulentnim promenama u svim segmentima društva. Zajedno sa učesnicima okruglog stola pokušaćemo da odgovorimo na pitanje kako su se te promene odrazile na istraživanja u domenu društvenih nauka. Svaka pandemija je i socijalni fenomen. Društvene nauke predstavljaju dragoceno oruđe za ispitivanje posledica pandemije, značaja intrapsihičkih, socijalnih i kulturnih faktora i kreiranje smislenih politika. Otvoreno pitanje jeste da li je društvo u Srbiji svesno pomoći koju može dobiti od nas istraživača i da li smo mi svesni kako i koliko možemo pomoći. Pođimo od jednostavnog uvida formulisanog u obliku pitnaja: „Šta će nam efikasna vakcina, ako neće niko da je primi?“ Bili smo svedoci da su se istraživači u oblasti psihologije u Srbiji brzo organizovali i, kao i istraživači iz celog sveta, pokušali da uhvate psihološku specifičnost istorijskog trenutka u kojem smo se našli. Bilo je potrebno postaviti i sprovesti istraživanje na način koji je za neke istraživače bio nov. Razgovaraćemo o tome šta je sve bilo novo i kako smo se snašli. Kako se postavlja istraživanje kad nedostaju podaci na osnovu kojih bismo formulisali hipoteze? Tradicionalni terenski rad smo ostavili za neka srećnija vremena. Prelazak na onlajn ispitivanja predstavlja nov izazov kako za reprezenativnost podataka tako i za animiranje ispitanika, odabir što manjeg broja pitanja, izlaženje na kraj sa podacima koji nedostaju. I na kraju, našli smo se u situaciji da su naši rezultati postali zanimljivi i interesantni i široj javnosti. Na koje probleme smo naišli u komunikaciji sa javnim mnjenjem?
Ključne reči: pandemija, društvene nauke, istraživanja, psihologija