Počasno predavanje Nenad Havelka: Nagrada za izuzetno postignuće u ranoj fazi naučne karijere


KONKURS

Nagrada “Nenad Havelka” dodeljuje se za izvanredan naučni doprinos istraživačima koji su u ranoj fazi karijere. Ustanovljena je 2022. godine, prvi put će biti dodeljena 2023, a dodeljivaće se jednom godišnje. Dobitnik nagrade ima čast da održi plenarno predavanje na godišnjem naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji. Kandidati za nagradu mogu biti osobe koje su doktorirale najviše deset godina od raspisivanja konkursa (ne računajući godine provedene na porodiljskom odsustvu, bolovanju i sl.), a koje su u nastavničkom i/ili naučnom zvanju zaposlene u Naučno-istraživačkoj organizaciji. Dobitnika nagrade bira žiri sačinjen od članova programskog odbora naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji, razmatrajući sve pristigle prijave. Prilikom evaluacije kandidata, žiri se pridržava okvira koji je definisan u Pravilniku za evaluaciju kandidata za nagradu „Nenad Havelka”. Programski odbor zadržava pravo da ne dodeli nagradu ukoliko proceni da prijave nisu zadovoljile nivo kvaliteta koji ova nagrada podrazumeva. Kandidati se mogu samonominovati, a mogu ih nominovati i kolege, uz prethodnu saglasnost kandidata.

Molimo vas da nominacije pošaljete u vidu pisma uz koje ćete priložiti popunjen formular koji sadrži:

  • Kratak opis svoje motivacije (dužine maksimalno 200 reči): zbog čega baš ta osoba zaslužuje (baš Vi zaslužujete) ovu nagradu
  • Kratak opis (do 200 reči) teme istraživanja predloženog kandidata
  • Kratak opis (do 100 reči) najvažnijeg doprinosa predloženog kandidata
  • Tri reprezentativne publikacije u kojima je kandidat prvi autor i na osnovu kojih će biti održano predavanje
  • CV kandidata
  • Potpisana saglasnost za nominaciju kandidata 

Formular za nominacije možete preuzeti OVDE

Pravilnik za evaluaciju kandidata možete preuzeti OVDE.

Nominacije pošaljite na adresu organizacionog odbora EIP (eip@f.bg.ac.rs)

Rok za podnošenje prijava je 15. januar 2024. godine.


DOBITNICI

2024.

dr Zorana Zupan

Kompleksnost stimulusa u oblikovanju procesa pažnje u razvojnom dobu

2023.

dr Bojana Dinić

Rasvetljavanje mračnih crta ličnosti

dr Janko Međedović

Bihejvioralna ekologija ličnosti: premošćavanje evolucije ličnosti između ljudi i drugih životinja