Fond „Katarina Marić“

Fond “Katarina Marić” ima za cilj podršku razvoju psiholoških istraživanja. Fond su 2007. godine osnovali porodica i prijatelji Katarine Marić, psihologa. Fond je osnovan sa željom da se mladim psiholozima pruži mogućnost i podrška da usavrše svoje obrazovanje i da se sačuva uspomena na našu hrabru i plemenitu Kaću.

Svake godine, Fond “Katarina Marić” raspisuje Konkurs za najbolji diplomski/master rad iz oblasti psihologije. Naučni skup Emprijska istraživanja u psihologiji ima zadovoljstvo da podrži rad Fonda. Svake godine, u okviru skupa, održava se sekcija Fonda, u okviru koje finalisti za nagradu Fonda predstavljaju svoja istraživanja, a potom se pobedniku dodeljuje nagrada.

fondkatarinamaric.org

facebook.com/fondkatarinamaric.org/