Važni datumi

XXXI skup Empirijska istraživanja u psihologiji održaće se od 28. do 30. marta 2025. godine na Filozofskom fakultetu (Univerzitet u Beogradu)