STIMULUSKUP 2024 – PER ASPERA AD ANIMAM

O KONFERENCIJI 

Stimuluskup predstavlja trodnevnu studentsku naučnu konferenciju, a ujedno i prateći skup skupa Empirijska istraživanja u psihologiji (EIP). Idejni cilj Stimuluskupa jeste da kroz interaktivan i kreativan sadržaj u vidu diskusija i okruglih stolova studentima pruži priliku za boljim i obuhvatnijim upoznavanjem teorijske i kritičke psihologije, kao i mogućnosti njene praktične primene. Uz to, jedna od centralnih težnji Stimuluskupa jeste i davanje prostora studentima da predstave svoj naučni angažman, te dnevni program dva od tri dana konferencije ispunjen je studentskim prezentacijama njihovih istraživanja i radova. 

Ovogodišnja krovna tema konferencije glasi „Per aspera ad animam” – Preko trnja do duše. Odlučili smo se za ovakvu temu kako bismo naglasili suštinsku kompleksnost bavljenja čovekom kao predmetom našeg izučavanja, a samim tim i nužnost interdisciplinarnog pristupa pri ovako kompleksnom poduhvatu. Malom izmenom stare latinske izreke hteli smo da ukažemo na često pominjan duh psihološke nauke – da je ona nauka sa kratkom istorijom, a dugom tradicijom. 

Datumi ovogodišnjeg Stimuluskupa jesu 29 – 31. mart, a glavni sadržaj konferencije za sad čine interdisciplinarni okrugli sto o moralu (29. mart od 19-22h), okrugli sto o telu i telesnosti (30. mart od 19-22h) i filmsko veče sa diskusijom (31. mart od 19h do 22h). 

DOGAĐAJI 

Interdisciplinarni okrugli sto o moralu (29. mart, 19-22h): 

Želeli bismo da studentima/kinjama pokažemo na koji način različite nauke i discipline pristupaju pitanjima etike i morala, te na koji način problematizuju bavljenje istim. Iz ugla psihologije, sociologije, filozofije i teologije pozabavićemo se pitanjima mračnih crta ličnosti, urođenosti moralnog ponašanja, univerzalnim ljudskim pravima, postojanju i sprovođenju kazne, postojanju devijantnog ponašanja i slično. Događaj je planiran kao saradnja Udruženja Studenata Psihologije ,,Stimulus”, Udruženja Studenata Sociologije i Udruženja Studenata Filozofije ,,Noesis’’, što događaj čini prvim ovakve vrste.

Okrugli sto o telu i telesnosti (30. mart, 19-22h): 

Na ovom okruglom stolu pozabavili bismo se konceptom tela i njegovim odnosom sa psihom, tj uopštenom validnošću ovakvog dualizma. Želeli bismo da se dotaknemo tema psihosomatike, institucionalizacije nagona, politizacije telesnog, objektivizacije, rodnih razlika u telesnom samopoimanju itd. 

Filmsko veče sa diskusijom (31. mart, 19h -22h): 

Ove godine odličili smo da Stimuluskup obogatimo i umetničkim sadržajem, te ćemo konferenciju zatvoriti dugo iščekivanom filmskom večeri! Na repertoaru je projekcija filma ,,Black Swan”, dok su neke od glavnih tema diskusije pitanja kohezivnosti selfa, odnosa sa majkom kao primarnim objektom, akutnih psihotičnih stanja, impulsivnosti i slično. 

Studentske prezentacije (30. i 31. mart, 11 – 18/19h): 

Na kraju, kao što je i rečeno, nezamenjiv deo Stimuluskupovog programa čine studentske prezentacije sopstvenih naučnih radova. Međutim, novina koju smo uveli prošle, a planiramo da nastavimo i ove godine, jeste predstavljanje disertacija naših kolega i koleginica sa doktorskih akademskih studija. Stoga, sa željom da pokažemo studentima kako izgledaju doktorati iz psihologije, dnevni program u nedelju otpočećemo prezentacijama naših doktoranata/kinja. 

PRELIMINARNI RASPORED KONFERENCIJE

Petak Subota Nedelja
11-19h Studentske prezentacije Studentske prezentacije Studentske prezentacije
19-22h Okrugli sto
o moralu
Okrugli sto
o telu i telesnosti
Filmsko veče
sa diskusijom

Stimuluskup predstavlja prateći skup konferencije „Empirijska istraživanja u psihologiji”. Organizatori Stimuluskupa su članovi Udruženja studenata psihologije (USP) Stimulus, studentske, neprofitne organizacije, koja ima za cilj promovisanje ličnog i profesionalnog razvoja studenata, uključenosti u nauku i neformalno obrazovanje kroz projekte različitih formata i vršnjačku edukaciju. Tokom konferencije studenti sa raznih fakulteta imaju priliku da prezentuju svoje radove, kao i radove koje smatraju važnim, učestvuju u raznovrsnim radionicama, treninzima i panel diskusijama profesora i naučnika.