Tehničke informacije o konferenciji

Usmena izlaganja

Izlagačima će na raspolaganju biti računar, video projektor i pokazivač. Ukoliko imate potrebu za dodatnom opremom, molimo vas da se obratite organizatorima skupa, najkasnije sedam dana pre početka konferencije, kako bismo se blagovremeno pobrinuli da obezbedimo potrebnu opremu.Na dan vašeg izlaganja, molimo vas da u prostoriju u kojoj se održava vaša sekcija dođete petnaestak minuta ranije i kopirate svoju prezentaciju na računar pre zvaničnog početka sekcije. Svaki izlagač će na raspolaganju imati ukupno 15 minuta: 10 minuta predviđenih za izlaganje i 5 minuta za diskusiju – pitanja publike. Molimo vas da se pridržavate predviđenih vremenskih okvira. Kako bi vam u tome pomogli i kako bi ostalo vremena za diskusiju, predsedavajući će vam dati signal kada ostane pet, odnosno jedan minut do isteka desetominutnog intervala predviđenog za izlaganje.Za sve korake će vam na raspolaganju biti naši ljubazni volonteri.

Posteri

Izlagačima će na raspolaganju biti paneli za postere dimenzije A0 u vertikalnoj orijentaciji (portrait), kao i sredstva za pričvršćivanje postera za panel (lepljive trake, štipaljke). Na dan svoje prezentacije, molimo vas da postere postavite pre početka poster sekcije, idealno već tokom jutarnjih (prepodnevnih) časova, kako bi publika imala priliku da razgleda postere tokom pauza za kafu i ručak. Paneli će biti numerisani i blagovremeno ćete biti obavešteni o broju panela na koji treba da postavite svoj poster. Tokom trajanja poster sekcije, molimo vas da stojite pored svog postera, odnosno da publici budete na raspolaganju za prikaz postera i diskusiju. Po završetku poster sekcije, molimo vas da svoje postere skinete sa panela, kako bi paneli bili slobodni za naredni dan.

Jezik konferencije
Zvanični jezici konferencije su srpski (odnosno govorno područje BCMS jezika) i engleski. Rezimei treba da budu napisani na engleskom jeziku, a isto važi i za prezentacije i postere. Jezik izlaganja treba prilagoditi publici – ukoliko je publika internacionalna, potrebno je izlagati na engleskom jeziku, dok je u slučaju da publiku čine govornici jezika regiona moguće izlagati i na jezicima regiona.