Nagrada za najbolji poster

Kako je broj prijavljenih radova na skupu Empirijska istraživanja u psihologiji rastao sa svakom godinom, dostignuti su vremenski kapaciteti produženog vikenda u kom se tradicionalno održava. Da bi svi zainteresovani mogli da izlože svoje radove, od 2016. uvedena je poster prezentacija – drugačija forma izlaganja koja omogućava prezentaciju velikog broja radova. Od prve poster sesije na EIP-u, broj poster prezentacija ne opada.

Za najbolje poster prezentacije, organizacioni odbor skupa Empirijska istraživanja u psihologiji, dodeljuje Nagradu za najbolji poster. Žiri, koji bira organizacioni odbor skupa, tokom poster sesija obilazi sve izložene postere. Kroz kratke prezentacije i diskusije sa autorima, formiraju ocene o poster prezentacijama. Najbolje ocenjeni posteri, dobijaju nagradu koja se dodeljuje na zatvaranju skupa. Od 2023. godine, nagradu dodeljuju i posetioci skupa, glasanjem za njima omiljeni poster.


Nagrađeni

2024.

GENDER AND SEXUAL ORIENTATION DIFFERENCES IN SELF-OBJECTIFICATION ON TINDER
Iva Lazić, Jelena Stanojević, Milica Dobrosavljević, Tamara Milić, Una Branković

GENDER STEREOTYPING OF CONTESTANTS IN THE SERBIAN VERSION OF TELEVISION GAME SHOW “THE CHASE”
Ivana Milenković, Lara Perić, Neda Bralović, Nevena Mijailović

LESS AROUSAL – BETTER RECALL, EXCEPT FOR THE NEGATIVE ABSTRACT WORDS
Katarina Protić, Milica Popović Stijačić

2023.

INTERNET TIME, OFFLINE AND ONLINE FRIENDSHIPS OF HIGH SCHOOL AND UNIVERSITY STUDENTS
Dobrinka Kuzmanović

EXPLORATION OF THE LATENT SPACE OF FIVE SCALES FOR TESTING THE VIVIDNESS OF MENTAL VISUALIZATION
Ana Atanasković, Ivona Katić, Katarina Mihajlović, Aleksandra Stanimirović, Senka Vasović, Anđela Simović, Tatjana Jovanović, Anja Lujić, Petar Naumović, Marija Milijanović, Dunja Mićunović, Mia Olujić, Milica Popović Stijačić

DEVELOPING SELF INSTEAD OF DEPRESSION: MEDIATING PATHS TO EMERGING ADULTS’ MENTAL HEALTH
Teodora Vuletić, Miljana Lakićević, Emilija Karalejić, Marija Nikolić, Marija Erić

2022.

CONFIDENT AND WITH GOOD REASON? RELATIONSHIP BETWEEN JUDGMENT OF TASK-SOLVING ABILITY AND FINAL JUDGMENT OF CONFIDENCE ON SYLLOGISTIC REASONING TASKS
Milica Damnjanović, Igor Bajšanski, Kaja Damnjanović

2021.

THE NUMBER OF SENSES EFFECT IN POLYSEMOUS ADJECTIVE RECOGNITION
Sara Anđelić, Lenka Ilić, Ksenija Mišić, Dušica Filipović Đurđević

THE ILLUSION OF CERTAINTY IN A NATIONALLY REPRESENTATIVE SAMPLE IN SERBIA
Darko Stojilović, Dunja Anzelm, Kaja Damnjanović
STILOVI HUMORA KOD SRPSKIH ADOLESCENATA
Jelica Milojičić

2020.

ACTIVE AND RESTRICTIVE PARENTAL MEDIATION AS THE PREDICTORS OF ADOLESCENTS’ EXCESSIVE INTERNET USE
Zoran Pavlović, Dobrinka Kuzmanović

DISINTEGRATION AND APOPHENIA
Aleks Mladenović, Filip Živojinović, Anđela Žagar, Antea Stojiljković, Đorđe Jovanović

2019.

PHONOLOGICAL SIMILARITY EFFECT IN SERBIAN LANGUAGE: CHECKING RETRIEVAL CUES HYPOTHESIS
Emir Demić, Ana Avramović, Milica Šimonović

THE EFFECT OF SEMANTIC RELATEDNESS OF AMBIGUOUS WORDS IN THE FREE RECALL TASK
Milica Manojlović, Ksenija Mišić

2018.

ZIJEVANJE KAO TERMOREGULACIJSKI MEHANIZAM MOZGA: UTJECAJ TEMPERATURE NA INCIDENCIJU
ZARAZNOG ZIJEVANJA
Božo Vukojević

NUMBER OF SENSES AND SEMANTIC SETTLING DYNAMICS MODEL – SPEED/ACCURACY FEEDBACK AS LONGER PROCESSING INDUCTION STRATEGY
Ksenija Mišić, Dušica Filipović Đurđević