Raspored skupa

KOMPLETAN PROGRAM SKUPA MOŽETE PREUZETI OVDELokacije

AMF Amfiteatar „Georgije Ostrogorski“ I sprat
mapa sprata
101 Učionica 101
105 Učionica 105
108 Svečana sala „Dragoslav Srejović“
208 Učionica 208 II sprat
mapa sprata
211 Učionica 211
213 Učionica 213
Hall Hodnik na II spratu
Rektorat Rektorat Univerziteta u Beogradu Ulaz sa Studentskog trga
mapa