Kotizacija

Uplatom kotizacije dobijate konferencijski (kotizacioni) materijal i stičete pravo da svoj rad izložite na skupu EIP2024. Uplata kotizacije obezbeđuje pun pristup konferenciji, uključujući plenarna predavanja, svečano otvaranje, simpozijume, okrugle stolove, sve usmene i poster-prezentacije, pauze za kafu i osveženje. Cena kotizacije iznosi 4500 din. (40 evra) za sve učesnike, osim za nezaposlene i za studente, za koje kotizacija iznosi 2000 din. (20 evra). U slučaju da imate pravo na nižu cenu kotizacije, potrebno je da uz prijavu priložite i fotografiju ili skeniranu prvu stranu indeksa/potvrde sa biroa/radne knjižice kao dokaz.

Kotizaciju za učešće na skupu Empirijska istraživanja u psihologiji možete da uplatite najkasnije do 11. marta. Ukoliko kotizacija ne bude uplaćena do navedenog datuma, rad neće biti uvršten u program skupa, niti u knjigu rezimea. 

Svaki rad treba da ima svog predstavnika, tj. osobu koja će uplatiti kotizaciju za dati rad (najčešće će to biti osoba koja će rad prezentovati na konferenciji, ali može biti bilo ko od koautora). Jedna osoba može biti koautor na najviše tri rada, prvi autor na najviše dva rada, a kotizacijom može pokriti samo jedan rad. Za ostale radove na kojima je osoba koautor, neophodno je da neko od ostalih koautora uplati kotizaciju, tj. bude u ulozi tzv. predstavnika rada. Prilikom popunjavanja formulara tokom uplate kotizaije neophodno je u polje “Title*” uneti naslov rada za koji se uplaćuje kotizacija.

Radovi za koje ne bude ispunjen ovaj uslov neće biti uključeni u knjigu rezimea. Kotizacioni materijal dobijaju isključivo oni autori koji su uplatili kotizaciju za učestvovanje u naučnom skupu. Dakle, po jednom radu neophodna je najmanje jedna uplaćena kotizacija, a autor na čije ime je ona uplaćena će dobiti kotizacioni materijal. Naglašavamo da će jedan autor moći svojom kotizacijom da pokrije samo jedan rad. 

Kotizaciju možete uplatiti na sledećem linku https://infozonet.in.rs/EIP2024/registration.php. Za tehničku podršku u vezi sa uplaćivanjem kotizacije, ljubazno osoblje agencije Miross preko čijeg sajta se vrši uplata, stoji vam na raspolaganju.