Unapređivanje komunikacije kroz san, čitanje i slušanje: putovanje jednog psiholingviste od laboratorije do terena

Jelena Mirković

Univerzitet Jork St Džon, Velika Britanija

Dok čitate ovu rečenicu, vaš um primenjuje pravila gramatike srpskog jezika, bez da ste toga svesni, i bez mnogo napora. Ovaj proces vam omogućava da razumete šta rečenica znači, a posebno u kojem su odnosu različiti učesnici opisanih događaja (npr. um primenjuje pravila, a ne obratno). Ovo je vitalni deo uspešne komunikacije i suštinski zavisi od naše sposobnosti da naučimo i koristimo gramatiku. U ovom predavanju predstaviću istraživanja koja ispituju kognitivne mehanizme koji stoje u osnovi ove sposobnosti. Pokazaću kakvu ulogu u učenju gramatike igra konsolidacija pamćenja koja se dešava dok spavamo, kako jezik koji čujemo i čitamo utiče na to kako jezik koristimo i kako ono što znamo o mehanizmima učenja gramatike može da se primeni za poboljšanje jezičkih veština dece u siromašnim višejezičnim sredinama.


Dr Jelena Mirković je vanredni profesor u Školi za obrazovanje, jezik i psihologiju Univerziteta Jork St Džon, u Velikoj Britaniji. Jelena je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirala i doktorirala psihologiju na Univerzitetu Viskonsin-Medison, SAD. U Beogradu je bila član Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju na Filozofskom fakultetu. Jelena je postdoktorsku obuku završila na Univerzitetu Jork, u Velikoj Britaniji, gde je počasni naučni saradnik. Jelenina istraživanja ispituju kognitivne mehanizme učenja i upotrebe jezika kod odraslih i dece, korišćenjem računarskih i bihejvioralnih metoda.