Organizacioni odbor

Prof. dr Dušica Filipović Đurđević, predsednica
Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Prof. dr Slobodan Marković
Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Prof. dr Kaja Damnjanović, viša naučna saradnica
Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Institut za filozofiju
Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

dr Nataša Simić, viša naučna saradnica
Institut za psihologiju,

Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Oliver Tošković
Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

dr Marina Videnović, naučna saradnica
Institut za psihologiju
Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

dr Marko Živanović, naučni saradnik
Institut za psihologiju, Laboratorija za istraživanje individualnih razlika
Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

asist. mast. psiholog Predrag Nedimović
Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

mast. psihološkinja Ksenija Mišić, istraživačica saradnica
Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

mast. psihološkinja Sandra Ilić, istraživačica saradnica
Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

mast. psihološkinja Milana Rajić, istraživačica saradnica
Institut za psihologiju
Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

mast. psihološkinja Kristina Mojović Zdravković, istraživačica saradnica
Institut za psihologiju
Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

mast. psihološkinja Teodora Vuletić, istraživačica saradnica
Institut za psihologiju
Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

mast. psihološkinja Sara Anđelić, istraživačica pripravnica
Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

mast. psihološkinja Olga Marković Rosić
Kancelarija za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću, Filozofski fakultet u Beogradu