Šta posle doktorata?

Moderatorka

prof. dr Dušica Filipović Đurđević

Učesnici

prof. dr Aleksandar Baucal

prof. dr Ljiljana Mihić

dr Zorana Zupan, naučni saradnik

Milana Malešev, nezavisni konsultant, predavač na međunarodnom CIPD programu za HR profesionalce

 

Poslednjih godina, u našoj zemlji se povećao broj mladih koji stiću titulu doktora nauka, dok se kapaciteti za njihovo zapošljavanje u akademskim institucijama nisu povećali. Stoga se nezanemarljiv broj mladih suočava sa dilemom da li vredi upisivati doktorske studije, ili da li su pogrešili što su ih upisali/završili. Sve veći broj studija ukazuje na mentalne probleme sa kojima se suočavaju postdiplomci tokom i nakon doktorskih studija. Kako dalje razvijati akademsku karijeru, da li odustati od akademske karijere, da li ima smisla tražiti posao u privredi, da li su dovoljno konkurentni u privredi, da li su protraćili vreme baveći se doktoratom ako se opredele za posao u privredi i da li su im veštine koje su stekli na doktorskim studijama od bilo kakve pomoći za posao u privredi, samo su neka od pitanja koja se nameću mladim doktorima nauka. Ovaj okrugli sto trebalo bi da da odgovore na barem neka od tih pitanja, ali prvenstveno da eksplicira postojanje ovog problema i otvori diskusiju na ovu temu.