Raspored skupa sa Zoom linkovima

Ove informacije će biti postavljene uoči konferencije EIP-2022.