Primena metode ERP u istraživanjima kognicije i srodnih fenomena

 

SIMPOZIJUM

Primena metode ERP u istraživanjima kognicije i srodnih fenomena

Iako se metoda merenja i analize evociranih potencijala (eng. event-related potentials, ERP), izvedena iz starije metode elektroencefalografije (EEG), koristi u istraživanjima još od izmaka tridesetih godina XX veka, ekstenzivno korišćenje metode ERP u psihologiji počinje tek sredinom šezdesetih godina prošlog veka. Značajni primeri primene ERP-a u istraživanjima stranih autora beleže se već duže vreme, međutim sistematsko korišćenje ove metode u domaćim neuronaučnim i psihološkim istraživanjima počinje relativno skoro. Tema najvećeg broja radova u kojima je ova metoda primenjena u nas spada u oblast istraživanja kognicije i srodnih fenomena. Cilj ovog simpozijuma je da prvo upozna slušaoce sa osnovama ERP metode, a potom i sa našim istraživanjima odabranim tako da ilustruju doprinose metode ERP razumevanju različitih fenomena pažnje i kognicije, počev od onih bazičnih, poput vizuelne, motoričke i somatosenzorne detekcije, preko analize jezičkih fenomena, semantičke memorije, do ERP fluktuacije pažnje na radnom mestu i razumevanja mentalnih poremećaja poput shizofrenije.

Učesnici:

Anđela Šoškić (Laboratorija za neurokogniciju i primenjenu kogniciju, Filozofski fakultet; Učiteljski fakultet, Beograd)

Vasilije Gvozdenović (Laboratorija za neurokogniciju i primenjenu kogniciju, Filozofski fakultet, Beograd)

Dejan Lalović (Laboratorija za neurokogniciju i primenjenu kogniciju, Filozofski fakultet, Beograd)

Vanja Ković (Laboratorija za neurokogniciju i primenjenu kogniciju, Filozofski fakultet, Beograd)

Andrej Savić (Elektrotehnički fakultet, Beograd, Tecnalia Serbia DOO, Belgrade)

Ivan Gligorijević (mBrainTrain, Beograd)

Vojislav Jovanović (Laboratorija za neurokogniciju i primenjenu kogniciju, Filozofski fakultet; Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”, Beograd)