Raspored skupa sa Zoom linkovima


Program u celini

    Knjiga rezimea


Ove informacije će biti dostupne uoči konferencije EIP-2022.