Kreativni konkurs za novi logo EIP-a

koji organizuju Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju i Institut za psihologiju (Organizatori)

U susret XXV međunarodnoj konferenciji Empirijska istraživanja u psihologiji, u petak 21. decembra 2018. godine zvanično se otvara Konkurs za kreativno rešenje za logo i idejno rešenje plaketa (u vidu diploma) koje dodelje EIP.

KO?

Svako ko je zainteresovan, bez obzira na zanimanje, može da učestvuje u konkursu i da pošalje svoje rešenja za logo i idejno rešenje plaketa. Logo treba na najbolji način da prikaže EIP kao najveću naučno-psihološku konferenciju u regionu, na kojoj se svake godine prikaže više od sto originalnih i savremenih psiholoških nalaza iz brojnih oblasti psihologije. O samoj konferenciji možete da se informišete na sajtu empirijskaistraživanja.org i na https://www.facebook.com/empirijskaistrazivanja/. Logo ne treba da se zasniva na grčkom slovu Ψ, niti na normalnoj distribuciji, pošto toga umemo i sami da se dosetimo. 🙂

ŠTA?

Logo treba da bude dvojezičan (da sadrži i srpsku i englesku verziju akronima), da sadrži godinu održavanja ili redosled skupa (npr. XXV ili 2019. godina), te treba da bude u vektorskom obliku. Pored ovoga, materijali treba da budu izrađeni i dostavljeni na takav način da Organizatori konkursa mogu samostalno u narednim godinama da prilagođavaju godinu održavanja skupa (na primer, korišćenje fontova koji su besplatni).

KAKO?

Predloge možete da pošaljete u rar/zip formatu ISKLJUČIVO na e-mail logo@empirijskaistrazivanja.org. Prijava, pored idejnog rešenja logoa i plakete, mora da sadrži i tekstualni dokument u kom su navedeni ime i prezime autora, godina rođenja, telefon, e-mail, kućna adresa ili adresa preduzeća, šifru dužine do 15 karaktera pod kojom će rad biti poslat žiriju. Ukoliko autori ne predlože sami svoju šifru, biće im dodeljena. Predlozi će, pod šiframa, biti prosleđeni žiriju na razmatranje.
Rok za prijavu radova je 24. februar u 23 časa i 23 minuta.

ZA KOGA?

Nagrada za autor(e) pobedničkog rešenja sastoji se od plakete, knjiga iz oblasti psihologije umetnosti, vidljivosti logoa (uz priznanje autoru) na web-stranici konferencije, uz svečanu dodelu nagrade.

Stručni žiri će odabrati najbolje radove do 24. marta 2019. godine, a radovi troje finalista će biti saopštena na zvaničnom sajtu konferencije i na Facebook stranici. Pobednički rad će biti proglašen na svečanoj ceremoniji zatvaranja skupa.

Da li znate koje je značenje aktuelnog logoa našeg skupa?